معاون

• اطلاعات مربوط به معاون در معاونت پژوهش و فناوری
➢ نام و نام خانوادگی: جناب آقای طباطبایی، حمید
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1390
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : مهندسی کامپیوتر
• گرایش: نرم افزار
• سال اخذ مدرک : 1377
• محل اخذ مدرک: 
• کارشناسی ارشد
• رشته : مهندسی کامپیوتر
• گرایش : هوش مصنوعی و رباتیک
• سال اخذ مدرک : 1379
• محل اخذ مدرک: 
• دکتری 
• رشته : برق - کنترل
• گرایش :  سیستم‌های هوشمند
• سال اخذ مدرک : 1391
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی مدیر عامل شرکت کامپیوتری سیستم‌های هوشمند از 1382 تا 1385
عنوان شغلی مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه قوچان از 1382 تا 1387
عنوان شغلی عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان از 1384 تا 1386
عنوان شغلی رئیس هیئت مدیره شرکت کامپیوتری سیستم‌های هوشمند از 1385 تا 1389
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47011197
• داخلی: 1197
• مکان اتاق: 
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد