کارشناس امور پژوهش در دفتر خدمات پژوهشی و تولید علم

• اطلاعات مربوط به کارشناس امور پژوهش در دفتر خدمات پژوهشی و تولید علم
➢ نام و نام خانوادگی: سرکار خانم بابائی، رقیه
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : مترجمی زبان انگلیسی
• گرایش: 
• سال اخذ مدرک : 1375
• محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد قوچان
• کارشناسی ارشد
• رشته : 
• گرایش : 
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
• دکتری 
• رشته : 
• گرایش :  
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی
شروع
پایان
کارشناس کتابداری
1375
1390
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47011219
• داخلی: 1219
• مکان اتاق: 
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد