رییس در اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

• اطلاعات مربوط به رییس در اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
➢ نام و نام خانوادگی: جناب آقای باتربیت، حسین
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1389
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : شیمی محض
• گرایش: محض
• سال اخذ مدرک : 1373
• محل اخذ مدرک: دانشگاه آزادمشهد
• کارشناسی ارشد
• رشته : شیمی
• گرایش : شیمی_فیزیک
• سال اخذ مدرک : 1383
• محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد شاهرود
• دکتری 
• رشته : شیمی _فیزیک
• گرایش :  شیمی فیزیک
• سال اخذ مدرک : درحال تحصیل
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی رئیس امور ازمایشگاه‌ها از 1373 تا 1379
عنوان شغلی سرپرست دفتر ارتباط با صنعت از 1379 تا 1387
عنوان شغلی مدیرطرح برنامه و بودجه از 1380 تا 1389
عنوان شغلی سرپرست دفتر ارتباط با صنعت از 1380 تا 1387
عنوان شغلی رئیس امور ازمایشگاه‌ها از 1373 تا 1379
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47011201
• داخلی: 3363
• مکان اتاق: 
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد