مسئول پژوهشی در معاونت پژوهشی و فناوری

• اطلاعات مربوط به مسئول پژوهشی در معاونت پژوهشی و فناوری
➢ نام و نام خانوادگی: جناب آقای تقی زاده، سید موسی
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1378
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : مهندسی کامپیوتر
• گرایش: نرم افزار
• سال اخذ مدرک : 1386
• محل اخذ مدرک: دانشگاه شیروان
• کارشناسی ارشد
• رشته : 
• گرایش : 
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
• دکتری 
• رشته : 
• گرایش :  
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی
شروع
پایان
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47011188
• داخلی: 1188
• مکان اتاق: طبقه چهارم ساختمان اداری اتاق 405
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد