کارشناس امور پژوهشی در اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

• اطلاعات مربوط به کارشناس امور پژوهشی در اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
➢ نام و نام خانوادگی: جناب آقای توفیق، مجید
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : برق
• گرایش: الکترونیک
• سال اخذ مدرک : 1371
• محل اخذ مدرک: دانشگاه فردوسی
• کارشناسی ارشد
• رشته : 
• گرایش : 
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
• دکتری 
• رشته : 
• گرایش :  
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی
شروع
پایان
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47011091
• داخلی: 1091
• مکان اتاق: اداری 406
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد