کارشناس آزمایشگاهها در اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

• اطلاعات مربوط به کارشناس آزمایشگاهها در اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
➢ نام و نام خانوادگی: سرکار خانم رمضان زاده، اکرم
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1383
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : شیمی
• گرایش: شیمی کاربردی
• سال اخذ مدرک : 1372
• محل اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تهران
• کارشناسی ارشد
• رشته : شیمی
• گرایش : آلی
• سال اخذ مدرک : 1391
• محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
• دکتری 
• رشته : 
• گرایش :  
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی
شروع
پایان
حق التدریس آزمایشگاه ها
1372
1383
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47011201
• داخلی: 1201
• مکان اتاق: ساختمان فنی مهندسی_طبقه چهارم
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد