کارشناس آزمایشگاه(برق و قدرت) در اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

• اطلاعات مربوط به کارشناس  آزمایشگاه(برق و قدرت) در اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
➢ نام و نام خانوادگی: جناب آقای ساجدی ، غلامرضا
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1393
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : مدیریت
• گرایش: 
• سال اخذ مدرک : 1385
• محل اخذ مدرک: دانشگاه بجنورد
• کارشناسی ارشد
• رشته : 
• گرایش : 
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
• دکتری 
• رشته : 
• گرایش :  
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی کارشناس برق و قدرت از 1393 تا 1394
عنوان شغلی کاردان برق و قدرت از 1374 تا 1393
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47011235
• داخلی: 
• مکان اتاق: کارگاهای آموزشی
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد