تکنسین آزمایشگاه ( علوم و صنایع غذایی ) در اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

• اطلاعات مربوط به تکنسین آزمایشگاه ( علوم و صنایع غذایی ) در اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
➢ نام و نام خانوادگی: جناب آقای قنبرزاده، علی
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1393
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : 
• گرایش: 
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
• کارشناسی ارشد
• رشته : 
• گرایش : 
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
• دکتری 
• رشته : 
• گرایش :  
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی
شروع
پایان
خدمتگذار
73
93
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47011256
• داخلی: 1256
• مکان اتاق: ساختمان فنی مهندسی_امور آزمایشگاه ها
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد