حمایت و اولویت‌های پایان نامه‌های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

به آگاهی اعضای هیات علمی محترم و دانشجویان گرامی گروه‌های آموزشی علوم ارتباطات، مشاوره و روان شناسی می‌رساند که در حدود 232 عنوان تعیین شده پایان نامه‌های دانشجویی در سال 96 در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری معرفی گردیده است. این لیست عناوین پایان نامه‌ها از فایلی بنام "اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر" قابل دسترسی می‌باشد.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط