خرید کتب چاپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

http://lib.iauq.ac.ir/assets/subdomains/lib/files/کتب چاپی واحد قوچان.pdf

به استحضار دانشجویان متقاضی خرید کتب چاپ شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان میرساند . جهت اطلاع از عناوین و خرید اینترنتی کتب مذکور به امور کتابخانه مراجعه نمایند. شایان ذکر است که هیچگونه محدویتی در خرید تعداد عناوین درخواستی وجود ندارد. با سپاس


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط